Aiwo EX yllätti Cargotecin ominaisuudellaan osoittaa työntekijöiden tunnetiloja

14 lokakuun, 2020
Tiia Rahkonen

Cargotec logo

"Ilman Aiwoa emme pystyisi millään analysoimaan näin suuria tekstidatamääriä", painottaa Cargotecin VP HR (Kalmar Mobile Solutions) Ville Karkiainen Aiwo Studiossa. Cargotec on käyttänyt Aiwo HR -palvelua keväästä 2020 lähtien ja ollut tyytyväinen sen tuomiin hyötyihin.

Työntekijöiden tyytyväisyys ja siihen liittyvä tiedonkeruu on tärkeä osa Cargotecin tiedolla johtamista sekä työntekijöiden kehittämistä. Aiwo mahdollisti Cargotecille aivan uudenlaisen keinon ymmärtää heidän työntekijöidensä kokemuksia työstään entistä paremmin ja kattavammin:

“Aiwo HR:n avulla ymmärsimme paremmin, miten työntekijöidemme kertoma koetaan organisatorisella tasolla – pystyimme kategorisoimaan havaintoja eri teemoihin ja segmentteihin. Eniten yllätyin siitä, kuinka pystyimme avoimesta palautteesta ymmärtämään myös työntekijöidemme tunnetiloja”, Ville Karkiainen kertoo.

Palvelun ominaisuuksia esitelläkseen Aiwo toteutti Cargotecille demon heidän vanhalla työntekijäkyselyllänsä, jossa selvitettiin työntekijöiden sitoutuneisuutta. Tämän jälkeen Cargotec testasi Aiwo HR-palvelua pilotissa tavoitteena ymmärtää työntekijöiden tuntemuksia ja ajatuksia sekä sitä, miten ne kehittyvät ajan myötä. Tällainen pilotti oli merkittävä etenkin viime keväänä 2020 koronapandemian alettua.

”Toteutimme työntekijöillemme viikoittaisen kyselyn, jossa oli hyvin lyhyt kvantitatiivinen osa sekä avoin palauteosio, jossa kysyttiin: "Millaisia ajatuksia sinulla on tästä viikosta?". Olen Aiwolta oppinut, että kysymykset tulee muodostaa avoimiksi eikä ohjata ihmisten ajatuksia suuntaan tai toiseen. Kyselymuotoilun näkökulmasta oli tämä myös kyselyn ensimmäisenä kysymyksenä”, Karkiainen kertoo.

Cargotecin viikkokyselyn avoimet palautteet analysoitiin Aiwon tekoälypohjaisella palvelulla , jonka toiminta pohjautuu skaalattuihin laadullisen analyysin periaatteisiin. Kysely sisälsi sekä kvantitatiivisia eli numeerisia että laadullisia piirteitä, mikä mahdollisti Cargotecille sen, että he pystyivät vertailemaan, vastasivatko työntekijöiden tunnetilat, joita Aiwo analysoi avoimen palauteosion osalta kvantitatiivisia eli numeerisia tuloksia. Näin tapahtui. Eikä siinä vielä kaikki…

Ennen kaikkea pystyimme ymmärtämään, miksi data on sellaista kuin se on ja miksi tunnetilat olivat sellaisia kuin ovat. Oli mahtava nähdä, miten tunnetilat kehittyivät, kun jotain tapahtui joko organisaatiossa, ympäristössä tai ihmisten elämässä. Oli tärkeää ja kiehtovaa nähdä koko organisaatiota koskevia päätöksiä tehdessä, kuinka organisaation tunnetila muuttui sekä kvantitatiivisessa että kvalitatiivisessa analyysissä,” Karkiainen iloitsee.

Cargotecille merkittävimpiä oivalluksia Aiwo HR:n käytön myötä oli se, että työntekijäkokemus, joka mitataan vuosittaisilla kyselyillä yleensä kerran tai kaksi kertaa vuodessa, voi muuttua merkittävästi viikoittain. Näin ollen todellista työntekijäkokemusta ja siihen liittyviä muutoksia ei voida nähdä, jos kyselyitä toteutetaan vain harvakseltaan. Parhaat tulokset saavutetaan analysoimalla työntekijäkokemusta ja antamalla työntekijälle itselleen mahdollisuus antaa palautetta sekä viestiä yhdessä Cargotecin ja Aiwon kanssa reaaliajassa.

Reaaliaikaiset havainnot, jotka Aiwo Cargotecille laadullisen aineiston pohjalta esitti, johti parempaan tietoon perustuvaan päätöksentekoon. Karkiaisen mielestä tämä on konkreettisin hyöty, jonka he ovat Aiwon ansiosta saaneet:

”Teemme Cargotecilla päätöksiä Aiwo HR:n luoman analyysiin pohjalta. Aiwon tarjoamia hyötyjä ei voi mielestäni kuvata tätä konkreettisemmin.”

Sekä Cargotec että Aiwo ovat olleet tyytyväisiä yhteistyöhön. Aiwon Design Antropologi Aate Autio on työskennellyt tiiviisti Cargotecin kanssa. Cargotec on tehnyt Autioon vaikutuksen.

Cargotecin positiivinen suhtautuminen työntekijöihinsä, yleisesti muutokseen sekä dataan pohjautuvaan tekemiseen tekivät minuun vaikutuksen. Dataan perustuva päätöksenteko on äärimmäisen tärkeää ja tässä Cargotecin asenne on ihmislähtöinen. Sellaisen näkeminen sekä yhteistyö Villen ja hänen koko tiiminsä kanssa on ollut mahtava kokemus. Cargotecilla on todella nähtävissä se, kuinka he haluavat parantaa jokaisen työtekijänsä elämää”, Aate Autio kehuu.

Olemme iloisia saadessamme positiivista palautetta asiakkailtamme. Jokainen asiakkuus on meille tärkeä. Haluamme olla varmoja myös jatkossa siitä, että tarjoamme Aiwon avulla asiakkaillemme mahdollisuuden ymmärtää asiakkaitaan ja työntekijöitään entistä paremmin nyt ja tulevaisuudessa.

Katso koko inspiroiva keskustelu Villen ja Aaten kanssa Aiwo Studion 4. jaksosta: