Aiwon tarina

Olemme vuonna 2018 perustettu suomalainen innovaatio ja edelläkävijä kokonaisvaltaisen asiakasymmärryksen tuottamisessa. 

Vaikka yrityksemme tarina on vielä lyhyt on palava halu tekoälyyn ja sen hyödyntämiseen asiakas- ja työntekijäkokemuksen kehittämisessä roihunnut jo pitkään. Haluamme, että uniikista palvelusta voivat hyötyä kaikki suuret organisaatiot ympäri maailmaa. Sen vuoksi olemme Suomen lisäksi kansainvälistyneet nopeasti aina muita Euroopan maita, Kaakkois-Aasiaa, Australiaa ja Etelä-Amerikkaa myöten.

Tällä sivulla haluamme kertoa sinulle tarinamme, sen mistä kaikki alkoi. Alempaa pääset lukemaan myös yrityksemme arvoista, jotka ohjaavat kaikkea päätöksentekoamme ja toimintaamme päivittäin. 
Tutustu tiimiimme
Aiwo

Mistä kaikki alkoi?

Aiwon tarinan taustalla on palava halu ymmärtää asiakas- ja työntekijäkokemusta kokonaisvaltaisesti, reaaliaikaisesti ja täysin neutraalisti niin, että tuomme asiakkaan todellisen äänen esiin. Halusimme luoda palvelun, jonka avulla asiakkaan ääni aidosti mahdollistaa liiketoiminnan menestyksen: "Your customers' voice defining your business", kuten sloganissamekin kerromme.

Haluamme mahdollistaa yrityksille ja organisaatiolle selkeämmän kokonaiskuvan asiakkaiden ja työntekijöiden kokemuksista, jonka avulla voidaan saavuttaa merkittävää liiketoimintahyötyä. Kun tähän lisätään asiantuntijuus ja kiinnostus tekoälyyn syntyi uniikki palvelu, joka tuottaa ymmärrystä asiakas- ja työntekijäkokemuksesta aivan uudenlaisella tavalla.

Kiinnostuksemme tekoälyn hyödyntämiseen liiketoiminnassa ulottuu aina 2010 -luvun alkupuolelta saakka. Vuonna 2016 osa tämänhetkisistä aiwolaisista pohti tekoälyn hyödyntämistä "platform –ajattelun" näkökulmasta. Samaan aikaan toisaalla oli huomattu merkittävä ongelma asiakaskokemuksen laadullisessa analyysissa kvalitatiivisen ja etnografisen tutkimusprojektin yhteydessä. Analyysin tuottamisen hitaus, rajallinen ja nopeasti vanhentuva aineisto sekä organisaatioiden omiin intresseihin pohjautuva kysymyksen asettelu asiakaspalautetta kysyessä aiheuttivat päänvaivaa ja sitä kautta synnytti motivaation kehittää ratkaisu, jolla nämä ongelmakohdat saataisiin taklattua. 

Pohdimme, miten laadullista analytiikkaa voitaisiin tehdä kaikista asiakaspuheluista- ja viesteistä sekä kirjallisesta palautteesta tekoälyä hyödyntäen niin, että jokainen asiakasviesti ja asiakaspalveluun soitettu sekunti voitaisiin hyödyntää asiakaskokemuksen kokonaisvaltaisempaan ymmärtämiseen ja sitä kautta tuotteiden sekä palveluiden kehittämiseen. Ennen kaikkea niin, että tämä kaikki tieto olisi organisaatioiden hyödynnettävissä nopeasti ja nähtävissä reaaliaikaisesti yhdellä silmäyksellä ilman viikkojen, kuukausien tai jopa vuosien manuaalista työtä. 

Kunnianhimo ratkaista yllä mainitut haasteet tavalla, johon ei ollut olemassa valmiita algoritmeja tai prosesseja yhdistivät poikkitieteelliset osaajat matemaatikoista, antropologeihin sekä ohjelmistoarkkitehdeistä käyttöliittymä- ja tekoälyasiantuntijoihin. Laadullinen tekoälypohjainen analytiikka vaatii poikkitieteellisen lähestymisen, kuten ymmärryksen tematiikasta, visualisoinnista, prosessien läpiviennistä sekä algoritmien kehittämisestä. Pitkäjänteisen kehitystyön tuloksena loimme Aiwo CX:n, asiakasymmärrystä tuottavan palvelun, minkä jälkeen myöhemmin tuoteperhettä laajennettiin Aiwo EX -pavelulla, joka tarjoaa yrityksille sujuvuutta ja näköalaa henkilöstökokemuksen analysoimiseen.

Toimintamme lähtökohtana on alusta asti ollut palava halu auttaa asiakkaitamme ymmärtämään heidän omia asiakkaitaan paremmin, jotta he voivat tuottaa entistä parempia kokemuksia, tuotteita ja palveluita, rahanarvoisista liiketoimintahyödyistä puhumattakaan. 

Olemme huomanneet niin liike-elämässä kuin yhteiskunnallisestikin valtavan muutoksen asiakaskokemukseen suhtautumisessa. Tieto on vapautunut, se liikkuu nopeasti ja sitä on rajattomasti saatavilla. Asiakkaat odottavat toimialasta riippumatta äärimäisen hyvää palvelua asioidessaan yrityksien kanssa. Samaan aikaan kun suhtautuminen asiakasymmärrykseen ja sen merkittävyyteen on muuttunut on myös teknologiakehitys kehittynyt huimasti.

Kokemuksemme perusteella organisaatiot ovat hyviä keräämään dataa mutta kamppailevat sen kanssa, miten kokonaisvaltainen asiakasymmärrys tuodaan esiin valtavasta datamäärästä, kuten asiakaspuheluista tai avoimista kyselyistä, joiden manuaalinen analysoiminen vie valtavasti aikaa. Me Aiwolla haluamme olla edelläkävijöinä tarjoamassa parasta asiakas- ja työntekijäymmärrystä asiakkaillemme. Haluamme olla ratkaisemassa haasteita loputtaman asiakasdatamäärän analysoinnissa. Autamme Aiwolla asiakkaitamme ymmärtämään heidän asiakkaitaan puolueettomasti niin, että asiakkaiden oma ääni pääsee kuuluviin. Mikään ei kerro paremmin yrityksen liiketoiminnasta kuin asiakas itse.

Arvomme


Arvot ohjaavat päätöksentekoamme sekä päivittäistä toimintaamme. Arvomme ohjaavat myös tapaamme kohdata asiakkaitamme ja työkavereitamme sekä määrittävät, millaisessa työyhteisössä työskentelemme.

Avoimuus

Viestimme avoimesti toiminnastamme niin henkilöstölle, asiakkaille kuin sidosryhmille. Sanomme asiat suoraan, jaamme tietoa avoimesti toisillemme, kannustamme ja annamme palautetta positiivisen rehellisesti.

Työntekijöistä ja asiakkaista välittäminen

Työntekijöiden hyvinvointi on tärkein prioriteettimme. Haluamme mahdollistaa työntekijöillemme työpaikan, johon on mukava tulla töihin ja jossa voi tehdä itselleen mielekästä työtä. Tarjoamme asiakkaillemme parhaita ratkaisuja ja hyvää palvelua tavoitteenamme ylittää asiakkaan odotukset! Olemme yhteistyökumppani, joka on luottamuksen arvoinen ja jonka kanssa on helppo, mukava ja hauska tehdä töitä.

Luottamus ja asiantuntijuus

Aiwolla työntekijöiden asiantuntijuus pääsee loistamaan! Luotamme työntekijöidemme asiantuntijuuteen, joten haluamme antaa asiantuntijoidemme tehdä päätökset itsenäisesti tai yhdessä tiimin kanssa. Aiwolla asiantuntijat voivat esittää kehitysehdotuksia avoimesti omaan työnkuvaansa tai yleisesti Aiwon toimintaan liittyen.

Jatkuva kehittyminen

Olemme muuntautumiskykyinen yritys, joka kehittyy jatkuvasti. Haluamme tukea työntekijöidemme asiantuntijuuden kehittymistä ja ylläpidämme kulttuuria, jossa omaa osaamista, taitoja ja toiveita voi tuoda rohkeasti esille. Pohdimme yhdessä aktiivisesti eri keinoja, joilla voimme kehittää palveluitamme ja kehittyä yrityksenä.