Pankki- ja rahoitusala

Pankki- ja rahoitusalan yritykset käyvät edelleen suuren osan asiakasviestinnästään puhelimitse. Asiakaspalvelu puhelimessa on yrityksen näkökulmasta hidasta ja kallista, ymmärrys oikean digitaalisen kanavan käytöstä on arvokasta. Ymmärrys millaisissa tilanteissa asiakkaat soittavat ja mitä asioita digitaalisissa kanavissa käsitellään on elinehto asiakaskokemuksen kehittämisessä. Tässä Aiwon reali-aikainen ja täysin automaattinen analytiikka ja insight ratkaisu auttaa.
Ota yhteyttä

Pankki- ja rahoitusalan asiakkaidemme haasteet

  • Tuhansia asiakkaita puhelimitse yhteyttä ottavia asiakkaita, ymmärrys miksi he soittavat puuttuu. 
  • Valtavan puhelumäärän analysoinnin mahdottomuus.
  • Jatkuvasti kehittyvät, nopeat digikanavat eivät jalkaudu asiakasviestintään tarpeeksi nopeaa.
  • Taustasyyt digitaalisten palveluiden heikolle kokemukselle ja käyttöasteelle eivät selviä.
  • Palautteissa toistuvat teemat jäävät tunnistamatta, joten niitä ei hyödynnetä toiminnan ja asiakaskokemuksen kehittämisen pohjana.

Lue miten asiakkaamme Fennia kuvailee palvelun hyötyjä!

Aiwo CX -ratkaisun toimialalle tuomat hyödyt

  • Kaikkien asiakaskontaktien reaaliaikainen ja vaivaton analysointi yhdellä alustalla.
  • Tärkeimpien aiheiden ja liiketoiminnan kehittämiskohteiden tunnistaminen asiakaskeskusteluista.
  • Asiakaskokemuksen parantaminen palautteiden perusteella.
  • Myyntiviestinnän kehittäminen asiakasviestinnästä nousevien havaintojen perusteella.
Varaa ilmainen Demo
Ota yhteyttä

Laita viesti oheisella lomakkeella ja olemme teihin yhteydessä.