Majoitus- ja matkailuala

Majoitus- ja matkailualan asiakkaille tärkeimpiä ovat ainutlaatuiset elämykset ja kokemukset. Asiakaskokemuksen kehittäminen ja vetovoimaisten palveluiden tarjoaminen on siis alan yritysten menestyksen kannalta tärkeää, ja asiakkaiden palaute näiden pohjalla on korvaamaton apu. Eri kanaviin pirstaloituneen asiakaspalautteen käsittely ja keskitetty analysointi on kuitenkin usein osoittautunut mahdottomaksi.
Ota yhteyttä
Asiakkaitamme

Majoitusalan asiakkaidemme haasteet

  • Tuhansia tai satoja tuhansia asiakkaita, joiden odotukset matkailupalveluille ja -tuotteille ovat korkealla.
  • Asiakaspalautteen pirstaloituminen moniin kanaviin.
  • Palautteissa toistuvat teemat jäävät tunnistamatta, joten niitä ei hyödynnetä toiminnan ja asiakaskokemuksen kehittämisen pohjana.

Aiwo CX -ratkaisun toimialalle tuomat hyödyt

  • Kaikkien asiakaskontaktien reaaliaikainen ja vaivaton analysointi yhdellä alustalla.
  • Tärkeimpien aiheiden ja liiketoiminnan kehittämiskohteiden tunnistaminen asiakaskeskusteluista.
  • Asiakaskokemuksen parantaminen palautteiden perusteella.
  • Myyntiviestinnän kehittäminen asiakasviestinnästä nousevien havaintojen perusteella.
Aiwo CX
Ota yhteyttä

Laita viesti oheisella lomakkeella ja olemme teihin yhteydessä.