Energia-ala

Energia-alan yrityksille ominaista ovat valtavat asiakasmäärät, joita palvellaan pääsääntöisesti puhelimitse. Asiakaspalvelu puhelimessa on paitsi tehotonta, niin myös kallista, ja lisäksi se tekee palautteissa toistuvien teemojen tunnistamisen haastavaksi. Yritysten onkin tärkeää tunnistaa asiakaskokemukseen vaikuttavat tekijät yksittäisiä palautteita yleisemmällä tasolla.
Ota yhteyttä
Asiakkaitamme

Energia-alan asiakkaidemme haasteet

  • Tuhansia asiakkaita, jotka ottavat yhteyttä yrityksiin lähinnä puhelimitse. Jatkuvasti kehittyvät, nopeat digikanavat eivät jostain syystä toimi asiakasviestinnässä.
  • Valtavan puhelumäärän analysoinnin mahdottomuus.
  • Taustasyyt digitaalisten palveluiden heikolle käyttöasteelle eivät selviä.
  • Palautteissa toistuvat teemat jäävät tunnistamatta, joten niitä ei hyödynnetä toiminnan ja asiakaskokemuksen kehittämisen pohjana.

Aiwo CX -ratkaisun toimialalle tuomat hyödyt

  • Kaikkien asiakaskontaktien reaaliaikainen ja vaivaton analysointi yhdellä alustalla.
  • Tärkeimpien aiheiden ja liiketoiminnan kehittämiskohteiden tunnistaminen asiakaskeskusteluista.
  • Asiakaskokemuksen parantaminen palautteiden perusteella.
  • Myyntiviestinnän kehittäminen asiakasviestinnästä nousevien havaintojen perusteella.
Aiwo CX
Ota yhteyttä

Laita viesti oheisella lomakkeella ja olemme teihin yhteydessä.