Asiakaspalaute ei ole pakollinen paha, vaan organisaatiosi kehitystä ohjaava ideapankki

Asiakaspalautteen avulla organisaatiosi voi kehittää toimintaansa ja sen myötä myös asiakaskokemustaan. Palautteen käsittely sitoo kuitenkin usein paljon resursseja. Entä jos sinunkin yrityksesi konkreettiset avainkehityskohdat olisivat löydettävissä vaivattomasti?
Varaa demo
Asiakaspalautteen kerääminen

Kuinka kerätä asiakaspalautetta oikein? Asiakaspalautteen 4 vaihetta.

1

Kerää palautetta

Asiakaspalaute tarjoaa sinulle käytännössä maksuttomia liiketoimintaideoita ja vinkkejä toimintasi kehittämiseen. Älä jätä palautetta keräämättä.
2

Tee palautteen antaminen asiakkaalle mahdollisimman helpoksi.

Valtaosa asiakkaistasi ei anna palautetta, koska kokee sen vaivalloiseksi. Tarjoa kuitenkin aktiivisesti mahdollisuutta palautteen jättämiseen ja pidä palautekysely lyhyenä.
3

Analysoi palautetta jatkuvasti.

Pidä huoli, että palautejärjestelmäsi on sellainen, että saat sen kautta konkreettisen, tiivistetyn tiedon asioista, joihin sinun on tartuttava.
4

Kehitä organisaatiosi asiakaskokemusta palautteen mukaan.

Älä aliarvioi asiakkaidesi kokemusta siitä, missä yrityksesi ei ole aivan onnistunut. Olet olemassa asiakkaitasi varten, joten kehitä palveluitasi niin, että heidän asiakaskokemuksensa on paras mahdollinen.
Aiwo CX

Miten asiakaspalautetta voi käsitellä helposti ja reaaliajassa?

Onko sinulla tuote tai palvelu, jolla on tuhansia tai kymmeniä tuhansia käyttäjiä kuukaudessa? Jos on, saat varmasti myös paljon palautetta. Aiwo CX:n avulla analysoit palautetta helposti.

Varaa ilmainen Demo

Dataohjautuva tekoäly

  1. Asiakasviestintä (puhelu-, sähköposti-, chat- tai palautelomakedata) siirtyy reaaliaikaisesti Aiwo CX -ratkaisun analysoitavaksi.
  2. Näet Aiwon selainpohjaisesta käyttöliittymästä, mitä teemoja asiakasviestinnässä juuri nyt käsitellään. Voit saada Aiwon tuottamasta analyysistä koostettuja raportteja myös suoraan sähköpostiisi. Ei turhia kirjautumisia!
  3. Johda ja kehitä liiketoimintaasi Aiwon paljastaman, aidon asiakaskokemuksen perusteella.

Aiwo CX siis luo yrityksellesi kilpailuedun kertomalla, miten asiakkaasi kokevat yrityksesi ja millaista palautetta he antavat juuri nyt.

Katso aiwo CX
Aiwo CX:n ansiosta voimme hyödyntää kaiken meille saapuvan asiakasviestinnän ja muuttaa sen arvokkaaksi dataksi. On mahtavaa, kuinka Aiwo muuttaa aiemmin ylimääräisinä kustannuksina koetut asiat sellaisiksi, joista on aitoa hyötyä MTV:lle.

Asiakaspalaute sisältää aina viestin yrityksellesi

On parempi saada palaute tyytymättömyydestä palautteena, kuin saada palaute tyytymättömyydestä asiakaspoistumana.

Asiakaspalautteen vastaanottaminen voi kuitenkin välillä olla vaivaannuttavaa, harmillista ja työlästä. Varsinkin organisaatiosi asiakaspalvelijat saattavat toisinaan saada osakseen asiakkaiden vihaisia ja epäasiallisia huomautuksia palveluistasi tai tuotteistasi. Kaikkia et toki voi miellyttää, mutta jokaista asiakastasi voit ainakin kuunnella.

Vuorovaikutus asiakaspalvelijoidesi ja muun henkilökuntasi kanssa muodostaa huomattavan osan asiakkaidesi asiakaskokemuksesta. On siis tärkeää, että ymmärrät, mitä asiakaskohtaamisissa tapahtuu.

Väkinäinen kuluerä voikin olla strategiasi ydin – näin hyödynnät saamasi palautteen

Useat organisaatiot kokevat, että asiakaspalautteen käsittely kuluttaa liikaa resursseja. Tämän vuoksi palautetta ei välttämättä aktiivisesti kerätä, tai kerättyä palautetta ei analysoida reaaliajassa.

Palautteen kerääminen erilaisilla numeerisilla mittareilla on nykyaikaisissa digiympäristöissä helppoa. NPS tai muut vastaavat kyselyt eivät kuitenkaan kerro asiakkaidesi kokemuksesta riittävän syvällisesti, jotta tietäisit varmasti, mihin sinun tulee jatkossa keskittyä.

Avoimia kysymyksiä ja asiakkaiden kertomuksia hyödyntäen saat paljon enemmän tietoa kuin numeerisilla kysymyspatteristoilla. Aiwo CX kertoo avoimissa palautteissa toistuvat teemat ja nousevat trendit, ja ohjaa sinua konkreettisten kehityskohtien äärelle. Tekoälyn avulla pitkienkin sisältöjen ydinviesti on helppo löytää. Aiwon käyttöliittymästä näet parissa minuutissa, mistä tuhannet asiakkaasi juuri nyt puhuvat.

Aiwo CX:n avulla asiakaspalautteen lisäksi kaiken muunkin tallennetun asiakasviestinnän analysointi on helppo ottaa osaksi yrityksesi arkea.

Muistathan, että asiakaspalautteeseen reagoiminen kuvastaa yrityksesi asiakaslähtöisyyttä.

Katso Aiwo CX
Varaa demo

Varaa aika tai ota yhteyttä! Näytämme sinulle demon avulla, miten kehität liiketoimintaasi asiakaspalautteen avulla.