Tekoäly

Tekoäly on yleistermi, joka kattaa esittäjästä ja asiayhteydestä riippuen monia analytiikan, koneoppimisen, robotiikan ja laajasti yleistettynä automaattisen tietojenkäsittelyn menetelmiä ja ratkaisuja.

Aiwon tekoälyratkaisut keskittyvät kehittyneeseen analytiikkaan ja koneoppimiseen, jotka voidaan integroida liiketoimintahyötyjä tuottavaksi kokonaisuudeksi. Liiketoimintahyödyt voivat konkretisoitua monella tapaa esimerkiksi uusien sovellusten, käyttöliittymien, integraatioiden tai ohjelmistorobotiikan keinoin.

Modernit älykkäät ratkaisut

Viime vuosien tieteellisten läpimurtojen ja teknologisen kehityksen ansiosta tekoäly ja koneoppiminen ovat jokaisen tavoitettavissa ja käytettävissä. Modernit tekoälyratkaisut ovat kokonaisuus yhteen integroituja teknologioita:

  • Koneoppimisen algoritmit tuottavat datasta automaattisesti johtopäätöksiä, ennusteita ja tulkintoja sekä mukautuvat muuttuvaan dataan ja maailmaan.
  • Digitaaliset palvelut (esim. web ja mobiili) tuottavat käyttäjille arvoa integroiden älykkäät algoritmit ympäröivään maailmaan ja käyttäjien arkeen.
  • Datan visualisointi ja analytiikan työkalut tuottavat entistä pidemmälle vietyjä johtopäätöksiä ja tulkintoja älykkäiden algoritmien avustuksella.
  • Dataa yhdistetään eri lähteistä ja järjestelmistä tietovarantoihin, joista isoja datamassoja käsittelevät algoritmit voivat hyödyntää kertynyttä tietämystä alykkäiden palveluiden alustana.
  • Älykkäät ratkaisut kytketään olemassa oleviin liiketoimintajärjestelmiin integraatioilla tai ohjelmistorobotiikalla

Uusiutumiskyky

Tieteellisiä läpimurtoja tehdään jatkuvasti ja teknologia kehittyy huimaa vauhtia. Aiwon toiminnan ytimenä on kestävä ratkaisujen kehittäminen. Uusiutumiskyvyn ansiosta Aiwon tuottamat ratkaisut eivät vanhene, vaan käytettävät teknologiat ovat jatkuvasti lajinsa parhaita.