Me Aiwolla koemme, ettei markkinoilla ole hyviä työkaluja koneoppimisen kokonaisvaltaiseen elinkaaren hallintaan. Siksi kehitämme palvelualustaa, joka mahdollistaa koneoppimisen toteuttamisen ja hallinnan kokeiluista vaativiin tuotantojärjestelmiin koko elinkaaren ajan.

Koneoppimisen käyttöönotossa on monta vaihetta. Alussa oleellisena osana on datan analysointi ja kokeilujen tekeminen, jotta voidaan tehdä liiketoiminnan kannalta oikeat päätökset ja valinnat. Tätä prosessia tehdään tutkimuksellisella otteella data-analytiikan ja koneoppimisen työkaluja hyödyntäen. Analyysistä ja kokeiluista saatuja havaintoja käydään läpi yhdessä liiketoiminnan asiantuntijoiden kanssa varmistaen, että ratkaisulla tehdään liiketoiminnan kannalta tärkeitä asioita.

Koneoppimisen hyötyjen realisointi liiketoiminnassa on aina tapauskohtainen valinta ja se voi konkretisoitua esimerkiksi uutena web- tai mobiilipalveluna. Tuotantokäytössä on edelleen tärkeää hallita koneoppimista omana osa-alueenaan, koska koneoppimismallit vaativat huolenpitoa muuttuvassa ympäristössä. Koneoppiminen kykenee oppimaan luontaisesti helposti uusista havainnoista (datasta), mutta ilman monitorointia ja jatkuvaa mallien opettamista hyödyt jäävät saamatta. Tällöin ei välttämättä tiedetä, onko opetettu malli tilanteeseen soveltuva ja tarkka.

Aiwon palvelualusta tarjoaa ympäristön, jossa koneoppimismalleja voidaan hallita koko elinkaaren ajan, niistä saadaan oikeat metriikat ja ne voidaan joustavasti integroida liiketoiminnan eri tarpeisiin. Palvelualusta perustuu valmiisiin koneoppimisratkaisuihin ja alustoihin (mm. Microsoft, Google, Amazon), joiden päälle on kehitetty integroitu kokonaisuus koneoppimisen hallintaan, asiakkaan datan käsittelyyn, datan visualisointiin ja liiketoimintasovellusten julkaisuun.

Palvelualustan kehitysideologia perustuu lean-henkiseen ohjelmistokehitysmalliin (DevOps), jolla varmistetaan palveluiden jatkuva kehittyminen ja mahdollistetaan uusien teknologioiden käyttöönotto joustavasti.