Työntekijäkokemus – miksi työntekijöiden kokemukseen kannattaa kiinnittää huomiota?

Työntekijäkokemus – miksi työntekijöiden kokemukseen kannattaa kiinnittää huomiota?
Varaa demo
Ominaisuudet

Työntekijäkokemuksesi vaatii
kehittämistä, jos

1

Työntekijäsi vaihtuvat tiheästi.

Työntekijäsi ovat organisaatiosi avainhenkilöitä. Sitoutuneiden työntekijöiden vaihtuvuus on pieni, joka osaltaan parantaa toimintasi tuottavuutta. Jos työntekijät eivät viihdy organisaatiossasi, selvitä, mikä on pielessä.

2

Asiakkaasi antavat palautetta huonosta palvelusta

Motivoituneet, innostuneet työntekijät palvelevat asiakkaitasi joustavasti ja hyvällä fiiliksellä. Työntekijät, jotka eivät viihdy töissään, eivät jaksa panostaa asiakkaiden palvelemiseen ja työyhteisön huono tunnelma välittyy asiakkaalle saakka.

3

Rekrytointisi eivät houkuttele uusia, kovia ammattilaisia.

Työnantajamielikuva on myös kilpailuetu, sillä parhaat tekijät hakeutuvat organisaatioihin, joista puskaradio kertoo hyvää. Kun profiloidut kehuttuna työnantajana, myös rekrytointi helpottuu.

Miten työntekijäkokemusta voi mitata?

Järjestätkö henkilöstötyytyväisyyskyselyitä säännöllisesti, mutta avoimia vastauksia on mahdotonta analysoida? Onko organisaatiossasi yli 1000 työntekijää ja sinun on hankala seurata työntekijäpulssia reaaliajassa?

Jos vastasit kyllä, niin Aiwo EX:n dataohjautuvan tekoälyn avulla saat reaaliaikaisen tiedon organisaatiosi henkilöstöpulssista.

Aiwo EX:n toimintaperiaate on yksinkertainen:

  1. Henkilöstöviestintäsi, kuten henkilöstökyselyt siirtyvät reaaliaikaisesti Aiwo EX -ratkaisun analysoitavaksi.
  2. Näet Aiwon selainpohjaisesta käyttöliittymästä, mitä teemoja organisaatiosi työntekijäkokemuksessa on juuri nyt pinnalla. Voit saada Aiwon tuottamasta analyysistä koostettuja raportteja myös suoraan sähköpostiisi. Ei turhia kirjautumisia!
  3. Johda ja kehitä organisaatiosi työntekijäkokemusta Aiwon paljastaman, aidon henkilöstön äänen perusteella.
Tutustu aiwo EX
Mitattaessa sitoutuneisuutta kvantitatiivisten työkalujen avulla, voidaan ymmärtää ihmisten ajatuksia, muttei juurisyitä niiden taustalla. Aiwo tarjosi meille nämä molemmat – ei vain lopputulemaa vaan myös siihen johtaneet syyt.

Todellisen työntekijäkokemuksen tavoittaminen on suurissa organisaatioissa vaikeaa

Henkilötasolla työntekijäkokemus sisältää sananmukaisesti työntekijän oman kokemuksen omasta työstään sekä sen mielekkyydestä ja tavoitteista. Laajemmin tarkasteltuna työntekijäkokemus muodostuu vuorovaikutustilanteissa esimiesten ja työkavereiden välillä.

Myös organisaatiokulttuuri on keskeisessä roolissa, sillä sen asettamat rajoitukset ja mahdollisuudet vaikuttavat työntekijän kokemukseen toteuttaa itseään ja suorittaa työtään. Myös yrityksen sisäinen viestintä on tärkeä osa-alue niin sisäisen kulttuurin kuin työntekijäkokemuksenkin muotoutumisessa.

Työntekijöiden rehellisen kokemuksen tavoittaminen on useille HR-ammattilaisille edelleen todellinen haaste. Kasvokkain käydyt keskustelut vaativat työntekijältä rohkeutta ja silti tärkeitä asioita jää helposti sanomatta. Koko organisaation kattavien, henkilökohtaisten keskusteluiden käyminen on isoissa organisaatioissa myös mahdotonta.

Aiwo EX on tuhansia työntekijöitä työllistävien organisaatioiden työntekijäkokemuksen kehittämiseen syntynyt työkalu. Sen avulla ymmärrät työntekijöiden moninaisia kokemuksia, mutta löydät myös yhteiset, toistuvat teemat sekä muutostrendit suuresta massasta.

Katso Aiwo EX
Kuopion yliopistollinen sairaala vastaa lähes miljoonan potilaan vaativasta erikoissairaanhoidosta. Ensisijaisena tavoitteenamme on parantaa jatkuvasti potilaiden turvallisuutta ja kokemusta sekä meidän terveydenhuollon ammattilaisten hyvinvointia. Kun kuulimme, että Aiwo voisi auttaa meitä ymmärtämään asiakas- ja henkilöstöviestinnän nopeasti ja kustannustehokkaasti, halusimme testata sitä välittömästi. Aikaisemmin meidän henkilöstömme oli mahdotonta analysoida kaiken sisään tulevan palautteen sisältöä nopeasti, Aiwo mahdollistaa sen toteutuksen turvallisesti ja puolueettomasti

Työntekijäkokemuksen kehittäminen on strateginen valinta

Yhä useammissa organisaatioissa on herätty työntekijäkokemuksen kehittämiseen, sillä työntekijöiden sitouttaminen ja hyvä työnantajakuva nähdään entistä selvemmin kilpailuetuna.

Osaajapulan kiihtyessä kiinnostava ja positiivinen työnantajakuva voi ratkaista yrityksen kannattavuuden. Parhaat tekijät ja innostava työskentelyilmapiiri vetävät puoleensa lisää kovia ammattilaisia, ja kovat ammattilaiset tekevät kovia tuloksia.

Timanttinen työntekijäkokemus on siis tehokas tapa erottua kilpailijakentästä. Ja kuten todettu, hyvän työntekijäkokemuksen yhteys positiiviseen asiakaskokemukseen on suoraviivainen.

Varaa ilmainen Demo
Varaa demo

Varaa aika tai ota yhteyttä!
Näytämme sinulle demon avulla, miten kehität organisaatiosi työntekijäkokemusta.