Pulssikysely henkilöstökokemuksen mittarina

Kahden kysymyksen kuukausittainen pulssikysely voi paljastaa tärkeät muutokset työntekijöidesi hyvinvoinnissa ja motivaatiossa. Tiedätkö sinä, miten valjastat pulssikyselyn tulokset strategisen johtamisen työkaluksi?
Varaa demo

Mitä tapahtuu ilman henkilöstökokemuksen jatkuvaa seurantaa ja pulssikyselyitä?

1

Et tiedä, missä organisaatiosi sisäiset ongelmat ovat.

Jos et kysy, et myöskään saa vastauksia. Työyhteisösi sisäisten haasteiden tai erimielisyyksien arvailu on varma tie epäonnistumiseen henkilöstökokemuksen kehittämisessä.

2

Et tunnista työntekijöidesi työskentelymotivaatiota tai mielialaa.

Kerran vuodessa toteutettava henkilöstötyytyväisyyskysely ei paljasta, miten työyhteisösi tunnelmat vaihtelevat. Et myöskään näe aikaisia varoitussignaaleja, jos jokin asia heikentää työntekijöidesi mielialaa ja motivaatiota.

3

Et tiedä, miten muutokset vaikuttavat organisaatiosi sisällä.

Jos et seuraa työntekijäkokemusta, et myöskään tiedä miten esimerkiksi sisäisten prosessien kehittäminen tai johdon strategiset muutokset vaikuttavat työntekijäkentällä.

4

Et havaitse eroja tai muutoksia eri henkilöstöryhmien välillä.

Tiimit, osastot ja yksiköt koostuvat lukuisista erilaisista persoonallisuuksista. Liiketoiminnan menestymisen kannalta on oleellista tietää, millä osastolla esimerkiksi tyytymättömyys on kasvanut ja mistä se johtuu. 

Aiwo EX

Miten pulssikysely kannattaa toteuttaa?

Tehokas pulssikysely voi yksinkertaisuudessaan koostua eNPS-luvusta ja mahdollisuudesta avoimeen palautteeseen.

Edes paljon vastauksia keräävästä pulssikyselystä ei ole hyötyä, jos työntekijöiden antamia palautteita ei käsitellä perusteellisesti eikä johtopäätöksiä hyödynnetä käytännössä. Tiuhaan järjestetyt kyselyt heikentävät työntekijäkokemusta entisestään, jos työntekijät huomaavat, ettei heidän vastauksillaan ole vaikutusta.

Aiwo EX näyttää sinulle nopeasti, miten organisaatiosi työntekijäpulssi kehittyy ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat. Voit seurata työntekijöidesi mielialaa niin usein kuin koet tarpeelliseksi.

”Teemme Cargotecilla päätöksiä Aiwo EX:n luoman analyysiin pohjalta. Aiwon tarjoamia hyötyjä ei voi mielestäni kuvata tätä konkreettisemmin.” 
Ville Karkiainen, VP HR Kalmar Mobile Solutions, Cargotec

Tutustu aiwo ex

Analysoi pulssikyseluiden tulokset nopeasti – suurimman hyödyn saat avoimista vastauksista

Järjestätkö pulssikyselyitä säännöllisesti, mutta suurta määrää avoimia vastauksia on mahdotonta analysoida? Onko organisaatiossasi yli 1000 työntekijää ja sinun on hankala seurata työntekijäpulssia reaaliajassa?

Jos vastasit kyllä, Aiwo EX:n dataohjautuvan tekoälyn avulla saat reaaliaikaisen tiedon organisaatiosi henkilöstöpulssista.

Aiwo EX:n toimintaperiaate on yksinkertainen:

  1. Henkilöstöviestintäsi, kuten henkilöstökyselyt siirtyvät reaaliaikaisesti Aiwo EX -ratkaisun analysoitavaksi.
  2. Näet Aiwon selainpohjaisesta käyttöliittymästä, mitä teemoja organisaatiosi työntekijäkokemuksessa on juuri nyt pinnalla. Voit saada Aiwon tuottamasta analyysistä koostettuja raportteja myös suoraan sähköpostiisi. Ei turhia kirjautumisia!
  3. Johda ja kehitä organisaatiosi työntekijäkokemusta Aiwon paljastaman, aidon henkilöstön äänen perusteella.
Tutustu aiwo ex
Aiwo EX:n avulla ymmärsimme paremmin, miten työntekijöidemme kertoma koetaan organisatorisella tasolla – pystyimme kategorisoimaan havaintoja eri teemoihin ja segmentteihin. Eniten yllätyin siitä, kuinka pystyimme avoimesta palautteesta ymmärtämään myös työntekijöidemme tunnetiloja.”

Pulssikysely työntekijäkokemuksen mittarina

Työhyvinvoinnin mittaaminen säännöllisillä, kevyillä pulssikyselyillä kertoo työnantajalle enemmän kuin kerran vuodessa toteutettava, usein järkälemäinen henkilöstökysely. Työhyvinvointi ja työntekijäkokemus vaihtelevat herkästi ja ovat riippuvaisia monista, joskus pienistäkin muutoksista organisaation arjessa. Harvoin toteutettava kysely ei siis kykene tavoittamaan todellisia vaihteluita.

Entistä useampi työnantaja on kiinnostunut, miten henkilöstöllä juuri tänään menee. Työntekijöiden motivaatio ja fiilis näkyvät viiveellä myös asiakaspinnassa, joten yritykset ovat erittäin motivoituneita tarttumaan negatiivisuutta kuvastaviin varoitussignaaleihin nopeasti.

Henkilöstön kyseisen hetken tunnetilaa kuvaavan läpileikkauksen lisäksi pulssikyselyt mahdollistavat myös tehokkaan pitkittäisseurannan, jonka avulla työntekijäkokemuksen kehittymistä on hyvä tarkastella esimerkiksi osastoittain tai yksikkötasolla.

ota yhteyttä
Varaa demo

Varaa aika tai ota yhteyttä! Näytämme sinulle demon avulla, miten kehität organisaatiosi työntekijäkokemusta.