Asiakasymmärrys on menestyvän liiketoiminnan ydin

Asiakasymmärryksellä tarkoitetaan asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden asettamista liiketoiminnan keskiöön. Ilman asiakkailta saatua, autenttista tietoa heidän ymmärtämisensä on kuitenkin mahdotonta. Tiedätkö sinä, miten voit kehittää asiakasymmärrystäsi ja johtaa sen avulla yrityksesi liiketoimintaa?
Lue lisää

Asiakasymmärryksesi on
heikolla tasolla, jos

Asiakkaasi eivät sitoudu yritykseesi tai tuotteisiisi.

Sitoutuneet asiakkaat ovat arvokkaita, joten asiakaspidon parantaminen näkyy tuloksessasi.

Et tiedä, mitä asiakkaat todella ajattelevat tuotteistasi.

Jos et tiedä asiakkaidesi tarpeita tai toiveita, et voi kehittää tuotteitasi oikeaan suuntaan. Jos tuotteesi ovat pielessä, ne eivät myy.

Asiakaspalautteiden käsittely vie liikaa resursseja.

Yksittäisiin palautteisiin keskittyminen ei kerro sinulle laajemmista teemoista tai palautteissa muuttuvista trendeistä.

Päätöksesi tuotekehityksessä eivät perustu faktoihin

Jos oletat tuntevasi asiakkaasi, otat aina riskin. Asiakaskokemuksen seuraaminen reaaliajassa antaa sinulle kilpailuedun, sillä tiedät varmasti, mitä asiakkaasi haluavat.

Valjasta asiakasymmärrys liiketoimintasi moottoriksi

Saatko palautetta tuhansilta tai kymmeniltä tuhansilta asiakkailta? Palautteista nouseva ymmärrys varmasti tehostaisi ratkaisujasi ja palveluasi.

Aiwo CX:n dataohjautuvan tekoälyn avulla saat reaaliaikaisen tiedon, mitä asiakasviestinnässäsi tapahtuu ja mitä asiakkaasi haluavat.

Aiwo CX:n toimintaperiaate on yksinkertainen:

  1. Asiakasviestintä (puhelu-, sähköposti-, chat- tai palautelomakedata) siirtyy reaaliaikaisesti Aiwo CX -ratkaisun analysoitavaksi.
  2. Näet Aiwon selainpohjaisesta käyttöliittymästä, mitä teemoja asiakasviestinnässä juuri nyt käsitellään. Voit saada Aiwon tuottamasta analyysistä koostettuja raportteja myös suoraan sähköpostiisi. Ei turhia kirjautumisia!
  3. Johda ja kehitä liiketoimintaasi Aiwon paljastaman, aidon asiakaskokemuksen perusteella.
Katso aiwo CX
Ilman Aiwoa emme pystyisi millään analysoimaan näin suuria tekstidatamääriä

Millainen data toimii asiakasymmärryksen kehittämisessä?

Mahdollisimman monipuolinen datankäyttö analyysissä takaa parhaan asiakasymmärryksen. Aiwo CX:n analyysissä voit hyödyntää esimerkiksi seuraavia asiakasviestinnän kanavia: 

Asiakaspalaute

Asiakasymmärryksen tavoittelu pelkkien palaute- tai NPS-kyselyiden kautta johtaa usein heikkoihin vastausprosentteihin, sillä asiakkaat eivät välttämättä reagoi palautepyyntöihin. Chatissä, puhelimessa tai sähköpostin välityksellä käsitellyt asiakaspalautteet puolestaan sisältävät paljon arvokasta informaatiota asiakkailta, mutta aineistoa on usein liian paljon manuaalisesti analysoitavaksi. Palautteiden tunnistaminen jokapäiväisestä asiakasviestinnästä on siis liiketoimintasi kehittämisen kannalta tärkeää.

Asiakastuki

Organisaatiosi päivittäin vastaanottamat asiakastukipyynnöt (esimerkiksi chatissa tai sähköpostissa) tarjoavat myös suuren määrän kehitysideoita ja asiakkaidesi oivalluksia paremman asiakaskokemuksen tarjoamiseen. Aiwo CX tunnistaa asiakastuessa reaaliaikaisesti esiin nousevia trendejä.

Asiakaspalvelun puhelut

Asiakaspalvelusi työntekijöillä on todennäköisesti hyvä tuntuma siitä, mikä asiakkaitasi huolettaa tai häiritsee. Koko organisaation asiakaspuheluiden kattavaa yhteenvetoa on kuitenkin mahdotonta muodostaa ilman tekoälyn apua. Aiwo CX:n avulla seuraat myös asiakaspuheluissa käsiteltäviä teemoja.

Aiwo CX asiakasymmärryksen työkaluna

Miten voit parantaa asiakasymmärrystäsi?

Asiakasymmärrystäsi kehittämällä saat tärkeää tietoa siitä, mitkä asiat tuotteessasi ovat asiakkaidesi mielestä arvokkaita. Lähtökohtaisesti juuri asiakas tuo rahaa yrityksen kassaan, joten hänen mielipiteensä tulee pysyä tuotekehityksen ytimessä.

Asiakkaiden kokemuksen arvaileminen on riskialtista, sillä yrityksen silmissä tuotteen hyödyt voivat olla hyvinkin erilaiset kuin asiakkaiden kokemat todelliset hyödyt. Liiketoimintasi menestymisen kannalta sinun on erittäin tärkeää pysyä ajan tasalla omien asiakkaidesi kokemuksesta.

Tärkein askel asiakasymmärryksen parantamisessa on siis asiakaspalautteen ja -viestinnän aktiivinen kuunteleminen. Oleellista on olla juuttumatta yksittäisiin palautteisiin, sillä kokonaiskuvan ja toistuvien viestien hyödyntäminen antaa sinulle paremmat työkalut liiketoimintasi käytännön kehittämiseen.

Datan käsittelyn työkaluksi olemme kehittäneet Aiwo CX:n. Tekoälypohjainen Aiwo CX käsittelee massiivisia määriä dataa, nostaa esiin trendejä ja tekee oleelliset teemat näkyväksi.

Aiwo CX asiakasymmärryksen työkaluna
Aiwo CX:n ansiosta voimme hyödyntää kaiken meille saapuvan asiakasviestinnän ja muuttaa sen arvokkaaksi dataksi. On mahtavaa, kuinka Aiwo muuttaa aiemmin ylimääräisinä kustannuksina koetut asiat sellaisiksi, joista on aitoa hyötyä MTV:lle.”

Asiakasymmärryksen vääristyminen

Asiakaspalautteita analysoidessasi saatat tahtomattasi vääristää lopputulosta. Jos etsit jotain tiettyä ilmiötä, tulet myös tekemään siihen liittyviä havaintoja. Tekemäsi havainnot saavat myös todennäköisesti vääränlaiset mittasuhteet.

Useat tunnetut tekstianalyysityökalut johtavat datan vääristymiseen, sillä aina, kun tekoäly vaatii työnsä pohjaksi käyttäjänsä tekemiä esimäärityksiä, käyttäjä myös ohjailee analyysin lopputulosta.

Aiwo CX toimii toisin: dataohjautuva tekoäly kertoo meille, mitä asiakkaat puhuvat. Emme siis etsi, vaan nostamme esille sen, mitä datassa jo on.  

Katso Aiwo CX
Ota yhteyttä

Laita viesti oheisella lomakkeella ja olemme teihin yhteydessä.