Tekoälypalvelu asiakashyödyn tuottamiseen kommunikaatiosta

Analysoimme tekoälyllä asiakasviestintää täysin uudella tavalla ja luomme tarkan kuvan asiakas- ja palvelukokemuksesta. Voimme reaaliaikaisesti seurata kuinka asiakkaat kokevat tai viestivät tuotteista, palveluista ja organisaatiosta. Havainnot voidaan kytkeä paremmin myynnin tai markkinoinnin kohdentamiseen ja kehittämiseen, sekä tehokkaampaan tuote- ja palvelukehitykseen.   Asiakkaiden tuottaman luonnollisen kielen kerronnan ymmärtäminen ja oivallusten tekeminen isosta aineistosta Mistä, miten ja miksi puhutaan? […]

Kestäviä ratkaisuja!

Koneoppimisen tehokas hyödyntäminen vaatii nopeita kokeiluja ja niistä saatavien havaintojen perusteella oikeiden valintojen tekemistä liiketoiminnan tarpeisiin. Koneoppiminen ei kuitenkaan saa jäädä pelkiksi kokeiluiksi, vaan heti alusta asti on myös huomioitava ratkaisujen tuotantokelpoisuus. Aiwon kehitysperiaatteena on kestävien ratkaisujen toteutus ja elinkaariajattelun huomioiminen heti lähtötelineessä. Kuinka sitten toteutetaan kestäviä ratkaisuja siten, ettei data-analyysissä ja mallinnuskokeiluissa tarvittavaa ketteryyttä […]

Aiwon alustalla vauhtia koneoppimiseen

Me Aiwolla koemme, ettei markkinoilla ole hyviä työkaluja koneoppimisen kokonaisvaltaiseen elinkaaren hallintaan. Siksi kehitämme palvelualustaa, joka mahdollistaa koneoppimisen toteuttamisen ja hallinnan kokeiluista vaativiin tuotantojärjestelmiin koko elinkaaren ajan. Koneoppimisen käyttöönotossa on monta vaihetta. Alussa oleellisena osana on datan analysointi ja kokeilujen tekeminen, jotta voidaan tehdä liiketoiminnan kannalta oikeat päätökset ja valinnat. Tätä prosessia tehdään tutkimuksellisella otteella […]